Personvernerklæring

efacto Gersonsvej 7, 1.

2900 Hellerup DK

CVR-nr.: 24223183

Dette er versjon 6, som sist ble oppdatert 01.05.2023 14:43.

 1. Introduksjon
  1. Denne personvernerklæringen (» Retningslinjene «) beskriver hvordan efacto (» oss «, » vi » eller » vår «), i rollen som behandlingsansvarlig, samler inn og behandler dine personopplysninger i forbindelse med kjøp av tjenester, medlemskap, produkter eller generell bruk av nettstedet vårt.
  2. Retningslinjene er utformet og gjort tilgjengelig for å overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 av 27. april 2016) (“ GDPR ”) og reglene der om plikt til å gi informasjon.
 2. Innsamling av informasjon ved bruk av infokapsler
  1. Når du besøker og bruker våre nettsider, samles og brukes inforkapsler på grunnlag av samtykke. Informasjon i disse informasjonskapslene inkluderer (» informasjonskapseldata «):
   1. IP adresse
   2. Plassering ved pålogging
   3. Nettlesertype
   4. Søkeord på vår(e) nettside(r)
   5. Søkeord på andre nettsteder
  2. Infokapsels data brukes til: å forbedre nettstedet vårt og brukeropplevelsen, levere varer og tjenester, forhindre svindel og juks
  3. Bruk av infokapsler for innsamling av informasjon og data skjer også i henhold til informasjonskapselbekendtgørelsen (nr. 1148 av 9. desember 2011), § 3.
  4. Hvis du ønsker å avvise eller begrense infokapslene som plasseres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt, kan du alltid gjøre dette ved å endre innstillingene i nettleseren din. Du må imidlertid være klar over at avvisning eller begrensning av infokapsler har innvirkning på funksjonaliteten til nettstedet, og vil resultere i funksjoner på nettstedet som du ikke kan se. Alle nettlesere tillater at infokapsler slettes kollektivt eller individuelt. Hvordan dette gjøres avhenger av nettleseren som brukes. Hvis du bruker flere ulike nettlesere, må du huske å slette informasjonskapsler i alle nettlesere.
  5. Nedenfor ser du en oversikt over varigheten av infokapslene vi bruker: I inntil ett år
 3. Typer personopplysninger som behandles
  1. Vi behandler personopplysninger om deg når dette er relevant og i samsvar med gjeldende lovgivning. Avhengig av de spesifikke omstendighetene, kan de behandlede personopplysningene omfatte følgende typer personopplysninger:
   1. Navn
   2. Adresse
   3. Telefonnummer
   4. E-post
   5. Bankdetaljer (kortdetaljer eller kontodetaljer)
   6. IP-adresse
   7. Kundenummer
   8. Brukernavn
   9. Informasjon for sporing av forsendelsen (for eksempel sporingsnummer)
   10. 10.Fakturerings- og bokføringsdokumenter
   11. 11.Regningsstatus (saldo, kundepoeng osv.)
   12. 12.Personnummer
   13. 13.Kjøpshistorie
  2. Vi kan, avhengig av omstendighetene og hvor dette er strengt relevant, behandle spesielle kategorier av personopplysninger (også kalt «sensitive personopplysninger») om deg.Disse personopplysningene omfatter bl.a.
   1. Informasjon som identifiserer rase eller etnisitet
   2. Opplysninger om en persons fagforeningstilhørighet
   3. Informasjon om en persons politiske holdninger eller tro
   4. Informasjon om en persons religiøse eller filosofiske tro
   5. Informasjon om helse (helse, sykdom, diagnose osv.)
   6. Informasjon om seksuell legning eller preferanser

.

  1. Vi behandler disse sensitive personopplysningene med følgende formål i tankene: Det er oppfølgingsdata som kan vises på lagrede fakturaer.
  2. Når det er relevant, samles personopplysninger inn fra eksterne kilder. Informasjonen kan vises på lagrede fakturaer.
  3. Hvis vi trenger å samle inn og behandle ytterligere personopplysninger enn det som er spesifisert ovenfor, vil vi informere deg om dette på innsamlingstidspunktet. Slik informasjon kan også gis når retningslinjene oppdateres.
 1. Formålet med behandlingen av personopplysninger
  1. Vi behandler kun personopplysningene dine hvis vi har et legitimt formål og i så fall i samsvar med reglene i GDPR. Avhengig av omstendighetene kan personopplysningene behandles for følgende formål:
   1. For å kunne levere eller tilby tjenester eller produkter til brukere, kunder eller medlemmer.
   2. For å gi tjenestekunngjøringer og informasjon til brukere, kunder eller medlemmer.
   3. Å lagre personopplysninger i den grad dette er et krav i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel oppbevaring av regnskaps- og bokføringsdokumenter.
   4. For å sende nyhetsbrev via e-post.
   5. For å besvare henvendelser og/eller klager fra brukere, kunder eller medlemmer.
 2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
  1. Vi behandler kun personopplysningene dine når vi har et juridisk grunnlag for behandling i henhold til GDPR. Behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til de spesifikke omstendighetene på grunnlag av følgende behandlingsfullmakt:
   1. Grunnlaget for behandlingen av de spesifikke personopplysningene er ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav a. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss via kontaktdetaljene som er oppgitt nederst i retningslinjene. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, slettes personopplysningene som behandles på grunnlag av samtykket, med mindre de kan eller må behandles, for eksempel for å overholde en juridisk forpliktelse.
   2. Behandlingen er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, jf. GDPR, artikkel 6, ledd. 1, bokstav c.
   3. Behandlingen er nødvendig for å forfølge en legitim interesse, der den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger ikke går foran dette, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav f.
  2. Når det er relevant og strengt nødvendig, kan sensitive personopplysninger («spesielle kategorier av personopplysninger») spesifisert i GDPR, artikkel 9, paragraf. 1. Behandlingen vil i så fall kun skje dersom dette er tillatt i henhold til GDPR artikkel 9, stk. 2 til 4, inkludert i følgende tilfeller:
   1. Behandlingen er nødvendig for å overholde en forpliktelse etter arbeids-, helse- eller sosialrett, når forpliktelsene følger av lovgivning eller en tariffavtale som gir nødvendige garantier for den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser, jf. GDPR artikkel 9, ledd. 2, bokstav b.
 3. Utlevering og overføring av personopplysninger
  1. Vi videreformidler personopplysninger kun til andre når loven tillater eller krever det, inkludert når det er relevant og etter din og/eller behandlingsansvarliges eventuelle konkrete forespørsel.
 4. Sletting og lagring av personopplysninger
  1. Vi sørger for at personopplysninger slettes når de ikke lenger er relevante for våre behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi lagrer alltid personopplysninger i det tidsrommet som gjeldende lovgivning forplikter oss til, blant annet med det formål å dokumentere etterlevelse av blant annet regnskapslovens bestemmelser. For spørsmål angående lagring og behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på e-postadressen du finner i siste del av retningslinjene.
 5. Dine rettigheter
  1. Som registrert person har du en rekke rettigheter:
   1. Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, formålet med behandlingen og om vi videreformidler personopplysningene til andre.
   2. Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.
   3. I visse tilfeller har du rett til å få visse av dine personopplysninger slettet.
   4. I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger, slik at vi kun lagrer dine personopplysninger i en gitt periode.
   5. I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger på grunnlag av årsaker og omstendigheter knyttet til din spesielle situasjon.
   6. Du har rett til ikke å bli underlagt en automatisk avgjørelse uten menneskelig innblanding, med mindre avgjørelsen er nødvendig for din ansettelse hos oss, eller beslutningen er autorisert ved lov eller ditt uttrykkelige samtykke.
   7. Hvis vi har innhentet ditt samtykke til deler av vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.
   8. I visse tilfeller har du rett til såkalt dataportabilitet av personopplysningene du har gitt oss.
   9. Du kan alltid klage til Datatilsynet.
  2. Det kan være betingelser eller begrensninger for disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du for eksempel har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet – dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsvirksomheten.
  3. Du finner mer informasjon om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettsider.
  4. Vennligst bruk kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å utøve dine rettigheter.
  5. Vi bestreber oss på å imøtekomme dine ønsker angående vår behandling av personopplysninger, men du kan alltid sende inn en klage til det danske datatilsynet.
 6. Endringer i retningslinjene
  1. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre i retningslinjene. Hvis vi endrer våre retningslinjer, endrer vi datoen og versjonen øverst i dokumentet. Ved vesentlige endringer vil vi kunngjøre dette i form av en synlig melding på vår nettside, e-post eller ved bruk av andre kommunikasjonsmidler.
 7. 10.Kontaktinformasjon
  1. Du er velkommen til å kontakte oss e-mailadressen nedenfor hvis du:
 1. Er uenig i vår behandling eller mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med loven
 2. Har spørsmål eller på annen måte har kommentarer til denne politiken, eller
 3. Ønsker å utøve en eller flere av dine rettigheter som registrert person.

For spørsmål eller kommentarer til våre retninglinje, eller ved spørsmål om en eller flere rettigheter, kan du kontakte Tonny Jørgensen på: tj@efacto.com.